دسته: خبرنامه

شهریور 27
صبحانه کاری با حضور مدیر کل چاپ و نشر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه لیتوگراف، مهرو پلاک، چاپ اسکرین و دیجیتال و کانون های…

مرداد 29
اسامی هیئت مدیره جدید اتحادیه

با سلام طی برگزاری انتخابات هیئت مدیره اتحادیه در مورخ 1401/05/24 اشخاص زیر انتخاب…

مرداد 22

عضو محترم اتحادیه باسلام و احترام از جنابعالی درخواست می نماید جهت شرکت در انتخابات…