بلاگ

بهمن 17
بررسی مشکلات صنفی در جلسات هم‌اندیشی اتاق اصناف

به گزارش روابط عمومی اتحادیه لیتوگراف، کلیشه، مهر و پلاک، چاپ دیجیتال، اسکرین و…

بهمن 16
بهمن ماه صنعت چاپ کشور و برپایی یک رویداد علمی

به گزارش روابط عمومی اتحادیه لیتوگراف، کلیشه، مهر و پلاک، چاپ دیجیتال، اسکرین و…

بهمن 12
فرم شناسایی واحدهای صنفی فاقد مجوز کسب

به گزارش روابط عمومی اتحادیه لیتوگراف، کلیشه، مهر و پلاک، چاپ دیجیتال، اسکرین و…

بهمن 12
اطلاعیه راه‌اندازی سامانه‌ برکت به خانه جهت خرید سوغات زائران

به گزارش روابط عمومی اتحادیه لیتوگراف، کلیشه، مهر و پلاک، چاپ دیجیتال، اسکرین و…

بهمن 12
اطلاعیه راه‌اندازی سامانه‌ مشوق‌های بیمه‌ای

به گزارش روابط عمومی اتحادیه لیتوگراف، کلیشه، مهر و پلاک، چاپ دیجیتال، اسکرین و…

بهمن 12
اطلاعیه نصب دوربین‌های مداربسته در واحدهای صنفی

به گزارش روابط عمومی اتحادیه لیتوگراف، کلیشه، مهر و پلاک، چاپ دیجیتال، اسکرین و…

بهمن 10
اولین جلسه هیئت‌مدیره اتحادیه در دفتر جدید برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اتحادیه لیتوگراف، کلیشه، مهر و پلاک، چاپ دیجیتال، اسکرین و…

بهمن 10
آدرس و شماره تلفن های جدید اتحادیه

قابل توجه همکاران محترم  باتوجه به جابجایی محل اتحادیه به اطلاع می‌رساند از تاریخ…

بهمن 03
مزایای استقرار در اراضی کارگاهی شهرک صنعتی قرچک

به گزارش روابط عمومی اتحادیه لیتوگراف، کلیشه، مهر و پلاک، چاپ دیجیتال، اسکرین و…

بهمن 03
اطلاعیه نقل مکان اتحادیه از پنجم بهمن ماه

به گزارش روابط عمومی اتحادیه لیتوگراف، کلیشه، مهر و پلاک، چاپ دیجیتال، اسکرین و…