نام و نام خانوادگی: نجمه آف
نام تجاری: مهرو پلاک نفس
آدرس::
شوش شرقي خيابان شوش شرقي كوچه شهيد رحيم پيماني پلاك 7 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 36628551