نام و نام خانوادگی: مجید احمدزاده
نام تجاری: مهرو پلاک گیتی
آدرس::
بازار آهن ( امام خميني) بلوار الغدير بزرگراه شهيد محمد بروجردي(سعيدآباد) مجتمع تجاري بهاران 1(پاسارگاد)پلاك3 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 9122236990