نام و نام خانوادگی: عباس جعفر پور نرجه
نام تجاری: کلیشه ژلاتینی صنايع بسته بندي لفاف كاسپين
آدرس::
دانشگاه تهران ( ايران خودرو ) خيابان 14 متري اميد بن بست دوم شرقي پلاک 8
راه ارتباطی
تلفن: 44909100