نام و نام خانوادگی: نسرین برخان
نام تجاری: کلیشه سازی طاها
آدرس::
شهرك صنعتي خاوران خيابان سايت فن آوران خ رز
راه ارتباطی
تلفن: 9214195392