نام و نام خانوادگی: سید صابر معافی
نام تجاری: چاپ سیلک
آدرس::
چهارراه ظهيرالاسلام كوچه شهيد اميد آزاديخواه كوچه شهيد محمدرضا كاوياني پلاك 26 طبقه همکف
راه ارتباطی
تلفن: 33115502