نام و نام خانوادگی: محمد حسین حسنی
نام تجاری: چاپ سیلک پرند گرافيك
آدرس::
خ سهروردي شمالي بالاتراز بهشتي پلاک 495 طبقه اول واحد3
راه ارتباطی
تلفن: 88764640