نام و نام خانوادگی: ابوالقاسم ددروالا
نام تجاری: چاپ سیلک هفت چنار
آدرس::
بريانك ، كوچه شهيد اكبر مزرعتي قهرودي ، خيابان شهيد سيد عابدين نوري ، پلاك 1 ، طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 55714470