نام و نام خانوادگی: امیر حسین آرنگی
نام تجاری: چاپ سیلک كيميا
آدرس::
تهران پارس خيابان گرمابدري ( احسان ) خيابان شهيد ضميرائي ( 18) پلاک 34 طبقه همکف
راه ارتباطی
تلفن: 77328384