نام و نام خانوادگی: محمد قربانی
نام تجاری: چاپ سیلک قربانی
آدرس::
جاده مخصوص كرج ، خيابان دارو پخش ، كوچه ششم ، تقاطع سوم (ياس سوم) ، پلاك 4 ، طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 44984764