نام و نام خانوادگی: صادق علی پور
نام تجاری: چاپ سیلک شركت اقليم آفتاب هنر
آدرس::
خيابان كميل بعداز پل نواب روبروي فرهنگسراي انقلاب پلاک 101طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 66363360