نام و نام خانوادگی: فرانک محمودی
نام تجاری: چاپ سیلک رمزينه برچسب
آدرس::
جهاد ، خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي ، خيابان دوم ، پلاك 11 ، طبقه چهارم ، واحد 11
راه ارتباطی
تلفن: 88951620