نام و نام خانوادگی: حسنعلی مهدی پور قویدل
نام تجاری: چاپ سیلک برچسب كار
آدرس::
كيلومتر 14 جاده مخصوص كرج خيابان انصار كوچه اول شرقي پلاک 11
راه ارتباطی
تلفن: 44198516