نام و نام خانوادگی: حسین حیدری
نام تجاری: چاپ سيلك گل سرخ
آدرس::
چهارراه بعثت بزرگراه بعثت خيابان شهيد عباس صابونيان پلاك 61 طبقه همكف واحد 2
راه ارتباطی
تلفن: 55306004