نام و نام خانوادگی: بیوک هاشمیه
نام تجاری: چاپ سيلك چاپيران
آدرس::
ميدان انقلاب خيابان كارگر جنوبي چهارراه جمهوري كوچه حاج حسيني طبقه 3
راه ارتباطی
تلفن: 66926446