نام و نام خانوادگی: محمد علی زهره وند
نام تجاری: چاپ سيلك پارت
آدرس::
تهران نو خيابان شهيد سيد محمود سعيدي خيابان شهيد مهدوي وكيل باشي پلاک 36 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 77250005