نام و نام خانوادگی: حسن سلیمی
نام تجاری: چاپ سيلك نقش
آدرس::
خيابان جمهوري اسلامي بين خيابانهاي كارگر و ارديبهشت پلاک 1290طبقه 3
راه ارتباطی
تلفن: 66417514