نام و نام خانوادگی: احمد ویسه
نام تجاری: چاپ سيلك نقش
آدرس::
خيابان تيموري بعد از خيابان گلستاني كوچه مرعشي پلاک 8
راه ارتباطی
تلفن: 55718231