نام و نام خانوادگی: فرزین معیر
نام تجاری: چاپ سيلك معير
آدرس::
بازار كوچه بازار آهنگران كوچه مسجد جامع ساختمان كاشفي پلاک 99طبقه 2 واحد10
راه ارتباطی
تلفن: 55895975