نام و نام خانوادگی: مرتضی گودرزی
نام تجاری: چاپ سيلك مركزي
آدرس::
ضلع شمال شرقي ميدان امام خميني جنب بانك تجارت ساختمان فخر الدوله پلاک 13طبقه 3 واحد7
راه ارتباطی
تلفن: 33113978