نام و نام خانوادگی: سلیمان مجد
نام تجاری: چاپ سيلك مجد
آدرس::
خيابان خيام ميدان محمديه كوچه ترقي بنگاه ترقي پلاک 10طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 55634862