نام و نام خانوادگی: امیر اردشیر برادران اقبال
نام تجاری: چاپ سيلك ليبل ايران
آدرس::
كيلومتر 13 جاده مخصوص كرج خيابان اميد كوچه ششم شرقي پلاك 3 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 44907463