نام و نام خانوادگی: رحمان آذری قلعه جوق
نام تجاری: چاپ سيلك كوير سبز
آدرس::
چهارراه ظهيرالاسلام خيابان ظهيرالاسلام بنه بست مسجد طالقاني پلاک 3طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 33945923