نام و نام خانوادگی: محسن حداد پور
نام تجاری: چاپ سيلك قانع
آدرس::
شيرازي خ شهيد تاري خ خاوران پاساژ وزيري پلاک 918طبقه همكف واحد1
راه ارتباطی
تلفن: 33009690