نام و نام خانوادگی: ساسان پور اسماعیلیه
نام تجاری: چاپ سيلك عادل
آدرس::
خاك سفيد كوچه اسوه خيابان پنجم غربي پلاک 45طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 77348255