نام و نام خانوادگی: مجید مقدس زاده بزاز
نام تجاری: چاپ سيلك شبكه
آدرس::
خيابان سميه بعدازخيابان مفتح بن بست خلوتي پلاک 1طبقه4 واحد7
راه ارتباطی
تلفن: 88594594