نام و نام خانوادگی: علی حصارکی
نام تجاری: چاپ سيلك زيبا نوين
آدرس::
كيلومتر 14 جاده مخصوص كرج چيتگر جنوبي كوچه گلستان 9 پلاك 4
راه ارتباطی
تلفن: 44195706