نام و نام خانوادگی: کیانوش میرزایی
نام تجاری: چاپ سيلك روبان نگار سبز
آدرس::
دروازه دولت خيابان سعدي خ شهيد نادري پلاک 44 طبقه اول
راه ارتباطی
تلفن: 77611725