نام و نام خانوادگی: رضا دستوری
نام تجاری: چاپ سيلك دستوري
آدرس::
خاك سفيد ، خيابان شهيد محرابيان ، خيابان دوم شرقي ، پلاك 1 ، طبقه همكف