نام و نام خانوادگی: سید حسن معافی
نام تجاری: چاپ سيلك تلاش
آدرس::
خيابان ري ، كوچه اربابي ، خيابان ري ، پلاك 519 ، طبقه اول
راه ارتباطی
تلفن: 33565757