نام و نام خانوادگی: احمد مهدی پور قویدل
نام تجاری: چاپ سيلك تك كار
آدرس::
خيابان فردوسي جنوبي كوي باربد پلاک 66 طبقه 3
راه ارتباطی
تلفن: 33115514