نام و نام خانوادگی: اسکندر خمسه پور
نام تجاری: چاپ سيلك تكثير كار
آدرس::
جمهوري ، كوچه نفر ، خيابان جمهوري ، پلاك 1508 ، طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 88833316