نام و نام خانوادگی: خسرو مرادی
نام تجاری: چاپ سيلك برچسب سروش
آدرس::
جاده مخصوص كرج كيلومتر 16 خيابان 52 كوچه 4 پلاک 10سالن آخر
راه ارتباطی
تلفن: 44922705