نام و نام خانوادگی: محمود کریمیان اقبال
نام تجاری: چاپ سيلك اقبال
آدرس::
خيابان طالقاني بين بهار و شريعتي كوچه طباطبائي مقدم پلاک 13طبقه 3
راه ارتباطی
تلفن: 77622470