نام و نام خانوادگی: مهدی خضروی
نام تجاری: چاپ سيلك ارديبهشت نو
آدرس::
چهارر اه سيد علي كوچه بصير الملك 2 خيابان شهيد نور محمدي پلاک 2طبقه همكف واحد1
راه ارتباطی
تلفن: 77531672