نام و نام خانوادگی: رجبعلی حصارکی
نام تجاری: چاپ سيلك آزادي
آدرس::
تيموري خيابان شهداي طرشت شمالي كوچه عباس حصاركي پلاک 10طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 66027602