نام و نام خانوادگی: آرمان خمسه پور
نام تجاری: چاپ سيلك آرمان
آدرس::
ميدان هفت تير ، ابتداي خيابان شهيد دكتر مفتح ، بن بست جار ، پلاك 3 ، طبقه دوم واحد غربي
راه ارتباطی
تلفن: 88833317