نام و نام خانوادگی: محمد اسماعیل کهن
نام تجاری: چاپ دیجیتال کهن
آدرس::
خيابان مطهري ، خيابان شهيد مسعود ملايري پور ، پلاك 45 ، طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 88302903