نام و نام خانوادگی: مجید عسگری
نام تجاری: چاپ دیجیتال چاپتينو
آدرس::
بالاتر از راه آهن خيابان مختاري خيابان محلوجي قمي پلاك 76
راه ارتباطی
تلفن: 55386946