نام و نام خانوادگی: جلال ذکائی خیر آبی
نام تجاری: چاپ دیجیتال هنگام
آدرس::
تيموري خيابان شهيد داود حبيب زادگان بن بست ناظمي پلاک3 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 55843174