نام و نام خانوادگی: رضا حیدری راسخ ( الکن کیوج)
نام تجاری: چاپ دیجیتال نقشان گرافيك
آدرس::
بروجردي ، كوچه اسلامي ، خيابان شهيد برادران محبي ، پلاك 51 ، طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 33308973