نام و نام خانوادگی: محمدرضا زاهدی مطلق
نام تجاری: چاپ دیجیتال ماهوت
آدرس::
بازار ، كوچه بازارزيد ، بن بست درويش ، ساختمان عالي نو ، پلاك 20 ، طبقه همكف ، واحد 10
راه ارتباطی
تلفن: 77384408