نام و نام خانوادگی: علیرضا میرزائیان
نام تجاری: چاپ دیجیتال كوثر
آدرس::
خيابان انقلاب ، غرب به شرق ، نرسيده به پل چوبي ، پلاك 260
راه ارتباطی
تلفن: 77524542