نام و نام خانوادگی: شهرام شایگانی
نام تجاری: چاپ دیجیتال كليك نشان ايده
آدرس::
خيابان خواجه عبداله ابتداي شهيد عراقي كوچه عابدي پلاك 9 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 22532510