نام و نام خانوادگی: حمیدرضا دهقانی
نام تجاری: چاپ دیجیتال شركت طرح و انديشه سپهر
آدرس::
عباس آباد خ انديشه خ بهشتي پ 12 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 88474796