نام و نام خانوادگی: امیر غلاملو
نام تجاری: چاپ دیجیتال سبا نگار
آدرس::
بزرگره شهيد كاظمي ، نعمت آباد ، خيابان طالقاني ، نبش كوچه فدك ، پلاك 67 ، طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 55829506