نام و نام خانوادگی: بهمن هاشم زاده انصار
نام تجاری: چاپ دیجیتال البرز گستران هديش
آدرس::
جردن ، بلوار گلازين ، پلاك 24 ، واحد 8
راه ارتباطی
تلفن: 22052071