نام و نام خانوادگی: طاهره پسندیده بهره مند
نام تجاری: چاپ دیجیتال آكام
آدرس::
شهرك راه آهن خ دريا خ اميري صفت ساختمان دانشگاه تهران ( پاراميس) طبقه همكف واحد B53
راه ارتباطی
تلفن: 46054501