نام و نام خانوادگی: امیر مرادیان
نام تجاری: چاپ ديجيتال ويستا نگارستان آراد
آدرس::
سهروردي شمالي ، خيابان سروش ، خيابان قرقاول ( سلطاني ) ، پلاك 24 ، طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 88517118